Copyright

De MAROKKO.nl website(s) zijn een product van Stichting MAROKKO MEDIA & Doelgroepmarketing gevestigd te Amsterdam.

Copyright 1999, 2018 MAROKKO.nl en haar partners en content providers. De informatie op de MAROKKO.nl websites is bedoeld voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Elke vorm van herpublicatie van (een deel van) de inhoud van de MAROKKO.nl websites zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van MAROKKO MEDIA en/of MAROKKO.nl is nadrukkelijk verboden.

MAROKKO MEDIA en/of MAROKKO.nl spant zich in om de informatie die zij aanbiedt op deze site zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn, maar geeft hiervoor geen garanties.

MAROKKO MEDIA en/of MAROKKO.nl aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het gebruik of onvolledigheid van, of informatie aangeboden door, de MAROKKO.nl websites op welke manier dan ook.

De op MAROKKO.nl verzamelde gebruikersgegevens worden volgens de door MAROKKO MEDIA Privacy Verklaring behandeld.