Gedragsregels Chat

Lees voor het in gebruik nemen van de chat eerst even de volgende regels door. Het moge duidelijk zijn dat deze regels er voornamelijk zijn om de chat gezellig te houden, en dus niet om je te pesten.
  • Hou het gezellig en leuk: ga op een redelijke manier met elkaar om en respecteer elkaars mening;
  • schrijf niet alles in hoofdletters, het lijkt dan of je constant loopt te schreeuwen;
  • FLOOD, het stukken tekst in het kanaal kopiëren of eenzelfde zin of woord constant herhalen is storend;
  • over beslissingen van beheerders wordt niet gediscussieerd op het kanaal;
  • geen persoongegevens verspreiden in het kanaal van jezelf of van anderen;
  • geen racistische, antisemitische, seksistische, onterende opmerkingen en of discriminerende uitingen of opmerkingen van welke aard dan ook;
  • ruzies en andere persoonlijke vetes worden privé uitgevochten en niet op het publieke kanaal
  • kleurtjes worden in beperkte mate toegelaten, overdreven gebruik zal bestraft worden
  • scheld geen beheerders uit, ook niet private over zaken die over het kanaal gaan. Hier kun je ook een ban voor krijgen
In het kort heeft iedereen op de chat het recht om te zeggen wat hij/zij wil zolang het niet kwetsend is voor anderen. De netiquette zoals die hierboven staan zijn slechts een samenvatting. Klik hier voor de uitgebreide netiquette.