Netiquette

Als gebruiker van de Marokko.nl Virtual Community, heb je de mogelijkheid om toegang te verkrijgen tot diverse websites/rubrieken. Elke website of rubriek heeft eigen gedragscodes en procedures. Acties die normaal toegestaan zijn op de ene website/rubriek kunnen gecontroleerd, of zelfs verboden zijn, op de andere website, rubriek, netwerk/systeem. Het is je eigen verantwoordelijkheid om je te houden aan de gedragscodes en procedures van iedere individuele website/rubriek. En denk eraan: het feit dat je als gebruiker een bepaalde actie kan uitvoeren betekent niet dat je deze actie mag uitvoeren.

Het gebruik van de website is een voorrecht, geen recht. Dit voorrecht kan op elk willekeurig moment worden ingetrokken in het geval van misbruik van de website, rubriek of netwerk. Tot misbruik kunnen bijv. gerekend worden: het plaatsen van onrechtmatige informatie op het systeem, het gebruik van stuitende taal in publiekelijke of private berichten, het verzenden van berichten die het werk van de ontvanger of de snelheid van diens systeem afremmen, het verzenden van kettingbrieven/reclameboodschappen naar mailinglists of personen en andere vormen van netwerkmisbruik die verstopping van netwerken veroorzaken of het werk van anderen verstoren.

Marokko.nl is een community, dit betekent vooral dat de leden van deze community de website kunnen maken of kraken. Als je niet kunt omgaan met deze verantwoordelijkheid dan is je aanwezigheid niet gewenst.

Op Marokko.nl zorgen de beheerders (Moderators, Operators en Administrators) voor de naleving van de regels. Het is echter de taak van ieder lid om ervoor te zorgen dat zijn/haar virtuele community schoon blijft. Een gezonde sociale controle is zoals in 'real-life' ook op internet onmisbaar. De interactie en daarmee het aantal nieuwe berichten die dagelijks naar de Marokko Community worden verzonden is groot, het aantal beheerders groeit helaas niet even snel. Als lid heb je voldoende mogelijkheden om wangedrag te melden bij de beheerder; zo staat er bijvoorbeeld onder ieder bericht op het forum een link om een bericht bij de beheerder te melden, maak daar 'indien nodig' gebruik van.

Op Marokko.nl zijn er basisregels om het gebruik van de community in goede banen te leiden. Klik hier voor de basisregels.